Tanggal:

Surat Penjelasan Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga